thermal energy

Zapotrzebowanie energetyczne całego domu
Strumień powietrza
obliczeniowy strumień powietrza wentylacyjnego = 577 m3/h, przy założeniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o sprawności 75% – standard dla domów pasywnych
Zapotrzebowanie bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego
sezonowe zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji (bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego): 42,5 kWh/m2rok
Zapotrzebowanie z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego
sezonowe zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji (sprawność dla instalacji CO z pompą ciepła): 13,5 kWh/m2rok.